Nowa usługa dla czytelników

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi – samoobsługowego zwrotu książek poprzez trezor biblioteczny, znajdujący się przy wjeździe do Książnicy Pedagogicznej od ulicy Kordeckiego. Do trezora można oddawać wyłącznie książki (książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka) . Usługa jest dostępna całą dobę. Szczegółowe zasady korzystania z trezora dostępne są w Regulaminie PBP Książnicy Pedagogicznej.

Wyniki konkursu „Poznajmy tradycje naszego regionu”

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy laureatów konkursu  na projekt multimedialny pt.”Poznajmy tradycje naszego regionu Edycja I Tradycje wielkanocne” w dwóch kategoriach – uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Laureatami zostali: Uczniowie szkół podstawowych Aleksandra Kowalska, Maja Nowostawska Jakub Lewicki, Mateusz Gałczyński, Zofia Losy, Edwin Tomczak, Bartosz Zieliński, Kacper Jakubowski, Albert Sztejkowski, Bartosz Augustyniak, Zuzanna Kujawa, […]

„Aktywna Biblioteka” 4

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Aktywna Biblioteka”. W tegorocznej edycji wybierzemy najciekawszą inicjatywę przeprowadzoną zdalnie w ramach Tygodnia Bibliotek. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia. Formularz zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKRXuEZgy2ALqWth1-aKxx3kJ5VCEne5oHeYzf8jBBItzIQ/viewform Termin przesyłania prac: 31 maja. Regulamin: https://kp.kalisz.pl/pdf/2021/ab/Regulamin_ab.pdf

Akcja Żonkile 2021

Kampania informacyjna dotycząca Powstania  w Getcie Warszawskim z 19.IV.1943 r. trwa. Przygotowaliśmy dla Was foldery wraz z żonkilami według wzoru Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich. Akcję Żonkile wspierają w tym roku także jej nowi ambasadorzy i ambasadorki: Bartosz Bielenia, Katarzyna Zielińska, Kayah, Magdalena Boczarska oraz Mariusz Szczygieł. W dniu 19.04.2021 r. na stronie Polin  […]

Wydłużenie terminu składania prac w konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Departament Edukacji i Nauki UMWW informuje o wydłużeniu terminu składania pracw konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” pod hasłem „Polscy medycy w świecie”. Termin składania prac konkursowych upływa 24 kwietnia 2021r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas XXV Targów Edukacyjnych, które odbędą sięw dniach 7-8 maja 2021r. Departament Edukacji i […]

Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”

W dniu 29 marca br. w Książnicy Pedagogicznej odbyło się kolejne spotkaniez cyklu „Ludzie z pasją „.  Prelegentką była pani Marta Kaleta – regionalistka i wykładowca w Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, która wygłosiła referat pt. „Tradycje wielkanocne” Dziękujemy za spotkanie.

Wirtualny Festiwal pt. „Edukacja i technologia dlaczego nie”

Z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji Książnica Pedagogiczna w Kaliszu zorganizowała Wirtualny Festiwal pt. „Edukacja i technologia dlaczego nie”.  W ramach festiwalu zostało zorganizowanych  wiele  różnorodnych działań  m.in.:   – przeprowadzono  zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu  miasta Kalisza  w tym także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;   – opracowano materiały dla […]

XII spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

W dniu 24 marca 2021 r., o godz. 12.00 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej, odbyło się XII spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Tematem spotkania były aspekty pracy zdalnej nauczyciela, rola bibliotekarza w przygotowaniu oferty metodycznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia online oraz współpraca w tym zakresie z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu. Pracownicy Działu Gromadzenia, Udostępniania, […]

Przedłużamy nabór na szkolenia dla nauczycieli do 31 marca

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu […]

Skip to content